Projektowanie

Firma Archinatura oferuje Państwu kompleksową usługę w zakresie projektowania ogrodów
i terenów zieleni. Projektujemy:

Ogrody prywatne

– ogrody przydomowe i rezydencjonalne,

– fragmenty i strefy w ogrodzie (rabaty, kwietniki, klomby, skalniaki, kąciki zabaw dla dzieci i wypoczynkowe),

– nawierzchnie ogrodowe: granit, piaskowiec, grys kamienny, drewno i in.,

– tarasy ogrodowe,

– schody ogrodowe,

– oświetlenie ogrodu,

– elementy małej architektury: altany, pergole, trejaże, murki oporowe.

Przestrzeń publiczna

-zieleń przy obiektach wypoczynkowych,

– zieleń przy firmach,

– zieleń przy hotelach i restauracjach,

– tereny zieleni publicznej (parki, bulwary, zieleńce, promenady, place, skwery),

– rewaloryzacje zabytkowych założeń ogrodowych,

– inwentaryzacje zieleni,

– ekspertyzy dendrologiczne,

– zieleń we wnętrzach.


PROCES PROJEKTOWY

Etap I 
Wizyta w miejscu przyszłej inwestycji. Podczas pierwszego spotkania w terenie będziemy mogli zapoznać się z Państwa oczekiwaniami, jak również obejrzeć miejsce, dokonać inwentaryzacji terenu, sprawdzić pH gleby.

Etap II

Po wizycie w terenie i zapoznaniu się z Państwa oczekiwaniami i potrzebami przystępujemy do przygotowania wstępnych rozwiązań projektowych. W czasie tego spotkania, które odbywa się w naszej pracowni, pokazujemy Państwu proponowaną koncepcję w dwóch wariantach, zapoznajemy Państwa z rozmieszczeniem głównych stref w ogrodzie, przedstawiamy układ komunikacyjny, proponowane rośliny, oświetlenie, materiały budowlane, elementy dekoracyjne. Spotkanie to ma na celu wyłonienie głównej idei projektu.

Etap III

Na tym etapie przystępujemy do przygotowania projektu koncepcyjnego.

Projekt koncepcyjny

– inwentaryzacja stanu istniejącego,

– schemat funkcjonalno – przestrzenny,

– opis i uzasadnienie koncepcji ogrodu,

– rzut z góry projektowanego terenu,

– dobór materiału roślinnego wraz z charakterystyką i zasadami pielęgnacji,

– dobór elementów małej architektury,

– dobór elementów dekoracyjnych,

– dobór oświetlenia,

– wizualizacje ogrodu w 3D.

Etap IV

Opracowanie projektu koncepcyjnego umożliwia nam przygotowanie projektu wykonawczego.

Projekt wykonawczy (rzut z góry i przekroje)

– projekt wykonawczy nasadzeń (zwymiarowany rzut z góry, szczegółowe zestawienie roślin z podaniem gęstości sadzenia przedstawione na rzucie z góry oraz w ujęciu tabelarycznym),

– projekt wykonawczy nawierzchni (zwymiarowany rzut z góry oraz zestawienie materiałów w tabeli),

– projekt wykonawczy małej architektury: (zwymiarowane rzuty, przekroje, elewacje: altany, pergole, murki oporowe, fontanny, strumienie i in.),

– uproszczony kosztorys inwestorski (przedstawiający zestawienie i cenę materiałów oraz koszty robocizny).

Dostosowując się do potrzeb naszych Klientów możemy wykonać:

– kompletny projekt ogrodu (projekt koncepcyjny i wykonawczy),

– częściowy projekt (projekt koncepcyjny bez wykonawczego),

– projekt nawierzchni,

– projekty elementów małej architektury,

– wizualizację ogrodu.

 

Pracownia Archinatura

Adam  Zawadzki 601 256 203